sunnuntai 2. maaliskuuta 2008

Kansallismielisten sakkokeräykset ovat rikollista toimintaa


Oikeudessa rasistisesta rikoksesta tuomitun TomaShotin sakkojen maksamiseksi organisoitu varainhankinta täyttää rikoksen tunnusmerkistön:

”lain mukaan rangaistaviksi teoiksi kaiken rodulliseen ylemmyyteen tai vihaan perustuvien aatteiden levittämisen, rotusyrjintään kiihottamisen samoin kuin kaikki väkivaltaiset teot tai yllyttämisen sellaisiin tekoihin toista rotua tai toista ihonväriä tahi etnistä alkuperää olevaa henkilöryhmää vastaan, samoin kuin myös kaiken rotusortotoiminnan avustamisen, sen rahoittamisen mukaan lukien.” (Kaikkinaisen rotusyrjinnän poistamista koskeva kansainvälinen yleissopimus, 4 artikla, asetus 5.8.1970/544, SopS 37/1970.)

Asiassa ei ole mitään epäselvää. Rikosoikeus on katsonut, että TomaShot on syyllistynyt rasistiseen rikokseen. Tuomitun sakkojen maksamiseksi järjestetty keräys on siis rotusortotoiminnan rahoittamista.

Lisäksi sakkokeräys on avunantoa rikokseen ja sen voidaan tulkita myös yllyttävän muita vastaaviin rikoksiin. 

"Yllytys rangaistavaan avunantoon on avunantona rangaistava."

Kansallismieliset halveksivat Suomen rikoslakia, oikeutta ja järjestystä, vaikka samaan aikaan he rasistisessa propagandassaan leimaavat tiettyjä maahanmuuttaja- ja pakolaisryhmiä rikollisiksi ja vaativat näiden ryhmien poistamista maastamme.