keskiviikko 5. maaliskuuta 2008

Yksipuolista sananvapautta 2

Sananvapaustestimme toinen vaihe on juuri osoittautunut menestyksekkääksi. Jussi Halla-ahon läheinen poliittinen tukija ja rotuasiantuntija Jukka A ei todistettavasti pidä uhkailusta, vaikka sitä itse tuon tuosta harrastaa.

Tiimimme lainopilliset asiantuntijajäsenet eivät ole löytäneet uhkauksia muiden kuin kansallismielisten sivustoilta. Jukka A siis todennäköisesti bluffaa, mutta jos hän tosiaan aikoo asiassa oikeutta hakea, hänen juttunsa on lainopillisten asiantuntijoidemme mukaan ”epätoivoinen, fiasko”. Juttu ei etenisi edes esitutkintaan, koska ainakaan haravoimillamme blogeilla ei uhkauksia esitetä. Joko Jukka A on täysin todellisuudesta vieraantunut tai sitten hän ei ymmärrä Suomen rikoslaista mitään. Veikkaamme sekä että, koska Jukka A:n omat kirjoitukset täyttävät toistuvasti rikoksen tunnusmerkit.
Uhkailun asemesta haravoimillamme parodiablogeilla käytetään taiteen ja sananvapautta juuri kuten Jukka A, Jussi Halla-aho ja muut kansallismieliset tekevät omilla blogeillaan. Tätä vapaata tiedonvälitystä ja taiteenlajien kirjoa tiimimme luonnollisesti kannattaa, sillä varauksella, ettemme kannata Suomen rikoslain avointa halveksuntaa, kuten kansallismieliset. 

Sananvapauteen kuuluu myös vastuu. Oikeuksia ei ole ilman velvollisuuksia. Jos profeetta Muhammadista saa piirtää karikatyyreja, saa niitä piirtää sanamaalailun avulla myös tunnetuista kansallismielisistä nimimerkeistä. Mikäli poliitikkoja saa parodioida, saa myös poliittisia mielipiteitä esittäviä kansallismielisiä nimimerkkejä parodioida. Jos joku suuttuu parodiasta, hänen velvollisuutensa on osoittaa sekä perustella, miten parodia A eroaa parodia B:stä, karikatyyri X karikatyyri Y:stä.

Tämä ei näytä kansallismielisten parissa olevan selvää. Heille sananvapaus tarkoittaa vain heidän oman totuutensa pidäkkeetöntä julistamista, joka nykylakien mukaan usein täyttää rikoksen tunnusmerkistön.

Testissä selvisi siis jälleen se, että mikäli Jukka A kaltaisineen saa poliittista valtaa, on sananvapaus mennyttä ja sensuuri maan tapa. Testin tulos oli luonnollisesti juuri sellainen kuin odotimme.

Kansalaiset, puolustakaa demokratiaa ja sananvapautta, älkää äänestäkö kansallismielisiä!

tiistai 4. maaliskuuta 2008

Yksipuolista sananvapautta

Sananvapaustestimme ensimmäinen vaihe on juuri osoittautunut menestyksekkääksi. Suomen Sisun jäsen IDA, Jussi Halla-ahon vieraskirjan vakionimi ja Halla-ahon poliittinen tukija, paljasti hyvin nopeasti kansallismielisten todellisen suhtautumisen sananvapauteen.

Näin IDA kirjoittaa blogillaan:Häpeällinen päivä? Teksti, jonka rikosoikeudellista käsittelemistä IDA pitää häpeällisenä, on edelleen internetissä. 

Näin IDA kirjoittaa Halla-ahon vieraskirjassa kollegamme sananvapaustestiblogista, jossa tökerön parodioinnin lomassa paljastettiin sopivasti IDAn puolustamien kansallismielisten bloggaajien mielipiteitä alastomimmillaan:


IDA vetoaa maomaisesti parodiablogin huonoon tasoon, ikään kuin kyse olisi estetiikasta. Kannaltamme olennaista tapauksessa on se, että IDA kykeni käyttämään määräysvaltaa ja parodiablogi katosi verkosta. IDA siis sensuroi hänen näkemyksilleen kriittisen parodiablogin.

Nyt voidaan kysyä, saako ja pitääkö taidetta sensuroida, vaikka se olisi huonoa parodiaa, rappiotaidetta tai vastaavaa. Tällaista sensuuria on harjoitettu lähinnä totalitaristisissa valtioissa, esimerkiksi Natsi-Saksassa, Kiinassa ja Neuvostoliitossa. Vastaus on ei.

Samoin on syytä ottaa huomioon, että parodiaa voi demokraattisessa, sananvapauden yksilön perusoikeudeksi määritelleessä yhteiskunnassa käyttää poliittisten vastustajien arvostelemiseen. Olemme jo aiemmin panneet merkille, että kansallismieliset eivät kestä arvostelua. Eivät myöskään parodiointia.

Testissä selvisi se, että jos Suomen Sisun jäsen IDA kaltaisineen saa poliittista valtaa, on sananvapaus mennyttä ja sensuuri maan tapa. Testin tulos oli luonnollisesti juuri sellainen kuin odotimme.

sunnuntai 2. maaliskuuta 2008

Kansallismielisten sakkokeräykset ovat rikollista toimintaa


Oikeudessa rasistisesta rikoksesta tuomitun TomaShotin sakkojen maksamiseksi organisoitu varainhankinta täyttää rikoksen tunnusmerkistön:

”lain mukaan rangaistaviksi teoiksi kaiken rodulliseen ylemmyyteen tai vihaan perustuvien aatteiden levittämisen, rotusyrjintään kiihottamisen samoin kuin kaikki väkivaltaiset teot tai yllyttämisen sellaisiin tekoihin toista rotua tai toista ihonväriä tahi etnistä alkuperää olevaa henkilöryhmää vastaan, samoin kuin myös kaiken rotusortotoiminnan avustamisen, sen rahoittamisen mukaan lukien.” (Kaikkinaisen rotusyrjinnän poistamista koskeva kansainvälinen yleissopimus, 4 artikla, asetus 5.8.1970/544, SopS 37/1970.)

Asiassa ei ole mitään epäselvää. Rikosoikeus on katsonut, että TomaShot on syyllistynyt rasistiseen rikokseen. Tuomitun sakkojen maksamiseksi järjestetty keräys on siis rotusortotoiminnan rahoittamista.

Lisäksi sakkokeräys on avunantoa rikokseen ja sen voidaan tulkita myös yllyttävän muita vastaaviin rikoksiin. 

"Yllytys rangaistavaan avunantoon on avunantona rangaistava."

Kansallismieliset halveksivat Suomen rikoslakia, oikeutta ja järjestystä, vaikka samaan aikaan he rasistisessa propagandassaan leimaavat tiettyjä maahanmuuttaja- ja pakolaisryhmiä rikollisiksi ja vaativat näiden ryhmien poistamista maastamme.

lauantai 1. maaliskuuta 2008

Pekka-Eric Auvisen yhteydet kansallismielisiin

Seuraavassa esitämme suoria lainauksia Jokelan lukiossa marraskuussa 2007 useita ihmisiä pistoolilla surmanneen Pekka-Eric Auvisen Suomi24 –palstalle nimimerkillä ”Sturmgeist” kirjoittamista kommenteista. Mukana on myös otteita Auvisen ”Luonnollisen Valitsijan Manifestista”. Tekstikatkelmat osoittavat, kuinka lähellä kansallismielisten piirien kärkihahmoja Auvisen harhainen ajatusmaailma oli. Suomen Sisun johtoon kuuluva nihilisti Eetu Rautio ei suotta ylistänyt Auvista heti massamurhan jälkeen ”sankariksi”:

"He, jotka kuolivat ampujan luodeista, ovat symboli todellisuudesta, joka iskee nyrkin tavoin maailmankuvaamme kasvoihin: elämänpelko ei auta meitä, vaan on ongelmiemme lähde, ja niin tämä ammuskelu oli vain ajan kysymys. Se tulee nähdä luonnollisena seuraamuksena yhteiskuntamme toimista. Tahdommekin siis esittää kiitokset Pekka-Eric Auviselle tämän asian esilletuomisesta. Kuolemastaan huolimatta hän jää elämään sankarina meidän mielissämme tekonsa myötä, sillä hän teki oikein ravistellessaan yksioikoiseksi jähmettynyttä kuvaamme yhteiskunnasta." (Eetu Rautio, 2007)

Miksi Auvinen oli Suomen Sisun johtoryhmään kuuluvan Raution sankari?

"Monikulttuurisuus ja suvaitsevaisuus menevät liian pitkälle siinä, kun aletaan tinkimään kohdemaan omista arvoista, kulttuurista, perinteistä ja säädetään lakeja ulkomaisten eduksi sekä otetaan halpatyövoimaa ulkomailta suomalaisen työvoiman tilalle."

"Uusnatsismia ja rasismia vihaan kuten myös skinheadismia. Nämä ovat epäonnistuneen monikulturismin ja hallitsemattoman maahanmuuttopolitiikan sivutuotetta."

"Suvaitsevaisuudessa on huonoa se, että oman kansan ja kansakunnan kustannuksella aletaan muuttaa kaiken maailman vähemmistöille oloja edulliseksi ja luopua perinteestä sekä omasta kulttuuristamme. Ja kun suurimmaksi osaksi väkivaltarikolliset kulkevat vapaana veronkiertäjien istuessa vankilassa..."

"Ihmiset ovat vain laji muiden eläinten joukossa eikä maailma ole olemassa vain ihmisiä varten. Kuolema ja tappaminen ei ole tragediaa, sitä tapahtuu luonnossa koko ajan kaikkien lajien kesken. Kaikki ihmiselämät eivät ole elämän eikä pelastettavan arvoisia. Vain vahvojen (älykkäiden, itsetietoisten, vahvamielisten) yksilöiden tulisi elää kun taas heikkojen (tyhmien, jälkeenjääneiden, heikkomielisten) tulisi kuolla."

"Ongelmaan on myös toinen ratkaisu: tyhmät ihmiset orjina ja älykkäät vapaina. Tarkoitan tällä sitä, että niiden joilla on vapaa mieli, jotka kykenevät älykkääseen eksistentiaaliseen ja filosofiseen ajatteluun, ja tietävät mitä on oikeudenmukaisuus, tulisi elää vapaasti ja olla hallitsijoita… ja robottimaiset massat, he voivat olla orjia kun eivät nytkään siitä välitä ja koska heidän mielensä ovat niin jälkeenjääneellä tasolla. Gangsterit, jotka nyt hallitsevat yhteiskuntia, tulisivat saamaan sen, minkä he ansaitsisivat." (Pekka-Eric Auvinen, 2007)

Lisätodisteita Halla-ahon tukijoiden rasismista

Jussi Halla-ahon eduskuntavaalitukiryhmän jäsen Jukka A on palauttanut kesällä poistamiaan kirjoituksia Rotu-blogilleen yleisön pyynnöstä. Esittelemme tässä yhden, joka sekin osoittaa Jukka A:n olevan rasisti. Kopioimme tekstin tähän, koska Jukka A arvattavasti pelätessään kiinnijäämistä poistaa taas rasistisimmat kirjoituksensa verkosta. Se on kuitenkin liian myöhäistä, peli on jo menetetty. Jussi Halla-ahon kunnallisvaalikampanjan alkaessa koko materiaali on jo virkavallan ja median käsissä.

Koulutetut valkoiset suosivat rodullisesti eriytyneitä kouluja

Mitä koulutetumpi valkoinen amerikkalainen on, sitä enemmän hän arvostaa rodullisesti eriytettyjä kouluja kertoo Steve Sailerin referoima tutkimus.Valkoiselle keskiluokalle on yhä tärkeämpää että koulu johon he lapsensa panevat on rodullisesti eriytetty. Mitä paremmin koulutettu henkilö on kyseessä, sitä enemmän hän arvostaa rodullisesti eriytettyjä kouluja. Tämä selviää sosiologi Emersonin ja kumppaneitten tekemästä tutkimuksesta. Kysyttäessä esimerkiksi mielipidetedustelussa suhtautumista ns. integroituun koulutukseen korkeasti koulutetut valkoiset amerikkalaiset ilmaisevat toki kiinnostuksensa integroituihin kouluihin. (Integroidulla koululla tarkoitetaan koulua jossa on runsaasti negroideja.) Todellisuudessa koulutetut valkoiset ovat ensimmäisenä siirtämässä lapsensa pois koulusta jossa mustien osuus on kasvussa. Koulutettujen valkoisten valitessa koulua lapselleen koulun rodullinen segregaatio on hyvin tärkeä kriteeri koulua valittaessa. Sen sijaan koulutetuille mustille rodullinen segregaatio ei ole minkäänlainen kriteeri koulua valittaessa. No ihmekös se - kukapa haluaisi laittaa lapsensa ehdoin tahdoin "neekerikouluun" ! Onhan niissä tyypillisesti heikko oppilasaines.Vaikuttaa siis siltä että mitä koulutetumpi ihminen on sitä enemmän hän todellisuudessa karsastaa negroideja. Toisaalta koulutetut ihmiset ovat tunnetusti varovaisia sanoissaan ja poliittisesti korrekteja. (He jopa uskovat itse omiin poliittisesti korrekteihin puheisiinsa.) Ilmeisesti siitä ja vain siitä johtuu että ihmisillä on yleisesti se kuva että hyvin koulutetut ovat suvaitsevaisempia esimerkiksi somaleja kohtaan kuin vähemmän koulutetut.Tosiasia lienee että hyvin koulutetut kyllä vierastavat somaleja yhtä paljon kuin amislaiset mutta eivät myönnä sitä.

Muistutamme myös Jussi Halla-ahon toisen kiivaan tukijan, Valkean eli Päivän Valkeuden, vaalianalyysista ja mielipuolisista rotuteorioista. Näin Valkea kirjoittaa vaaliasioista:

Thursday, February 22, 2007
Eduskuntavaalit

Pyrin edistämään PerusSuomalaisten listoilta Jussi Halla-ahon (Helsinki) ja Teemu Lahtisen (Uusimaa) valintaa. En kuulu heidän vaaliorganisaatioihinsa ja heillä ei ole minkäänlaisia mahdollisuuksia vaikuttaa kirjoituksiini, joten tällä palstalla kirjoitetut eduskuntavaaliartikkelit ovat kokonaisuudessaan allekirjoittaneen ajatuksia.

Vaaliajatuksia

* Suurimmalta osin liberaaleista ja sosialisteista koostuva valtavirtamedia vaikuttaa lähes kaikkien ajatteluun. Media pyrkii luomaan painotuksilla, kannanotoilla, suhtautumisilla, tunnepitoisilla sisällöillä, kertomatta jättämisillä, artikkeliin/ohjelmaan sisäänrakennetuilla kannoilla jne. ihmisille valmiin ajattelukontekstin, jonka mukaan vastaan tulevia ilmiöitä tulkitaan. Koska kansallismielisiä käsitellään mediassa usein vääristyneellä tavalla, monilla ihmisillä ei ole objektiivista tosiasioihin perustuvaa kuvaa tavallisista kansallismielisistä.

Normaalisti kansallismielinen korjaa tässä vaiheessa artikkelia vääristyneen kuvan. Lähestyn kuitenkin aihetta tällä kertaa toisella tavalla. Ajatuskontekstin yleinen toimintaperiaate on esim. seuraava; Luetaan A:n kirjoittama artikkeli tai osa siitä; määritellään A valmiin automaattisen kontekstin mukaan; Leimataan A ja sitä kautta kaikki hänen tuottamansa asiat leimalla; Leima aiheuttaa automaattisen joko negatiivisen tai positiivisen suhtautumisen A:han ja sitä kautta hänen tuotantoonsa. Jos leima on negatiivinen, henkilö esim. yrittää olla oppimatta tai uskomatta sitä mitä A kirjoittaa, riippumatta objektiivisestä totuudesta. Ja tämä, hyvä lukija, on minusta perin outoa.

Soveltakaamme äsken selostettua leima -periaatetta käytännön tapahtumaan:

Mies K juoksee avoinna olevan hotellihuoneen ovesta sisään huutaen kovalla äänellä;

- Tule äkkiä katolle. Mereltä on lähestymässä valtava tsunami ja aikaa ei ole enää paljon. Se hukuttaa tässä kerroksessa olevat.

Mies D vastaa;

- En minä mihinkään tule. Sinä olet sen ja sen ajatussuunnan kannattaja, joten minä en usko yhtään mitään mitä sinä sanot. Painu .....

Jonkin ajan kuluttua D kelluu aalloilla merimatojen syötävänä.

Toinen skenaario; Mies K varoittaa. Mies D sanoo;

- En lähde minnekään, ennenkuin kerrot minulle minkä ajatussuunnan kannattaja sinä olet, niin että voin leimata sinut ja päättää uskonko varoitustasi vai en.

Mies K:lla ei ole aikaa naurettavuuksiin, joten merimadot lihovat entisestään, ylipainoisiksi aivan.

Halla-aho ja Lahtinen puhuvat vakavista asioista ja mm. varoittavat lukijoitaan nyt ja tulevaisuudessa uhkaavista vaaroista. Eikö olisi järkevällä tavalla varovaista perehtyä tarkasti ja objektiivisesti heidän kirjoituksiinsa, riippumatta siitä minkälaisen automaattisen leiman sinun ajatuskontekstisi mahdollisesti tuottaa?

* Tämä seuraava on niille jotka ovat jo samaa mieltä Halla-ahon ja Lahtisen kanssa, mutta aikovat äänestää sen vanhan puolueen ehdokasta, jota ovat aina äänestäneet, vanhasta tottumuksesta ja joidenkin yksityiskohtien takia.

- Jos äänestää vanhasta tottumuksesta entistä puoluetta, sen koetaan ajavan jotain sellaisia etuja, jotka ovat henkilölle ja hänen ryhmälleen tärkeitä. Ehkäpä koetaan, että joissain asioissa vanha puolue ajaa asioita paremmin kuin Halla-aho ja Lahtinen (Käytettäköön heistä lyhennettä LH), vaikka he ajavat kansanedustajaehdokkaista parhaiten erityisesti maahanmuuton, monietnisyyden ja monikulttuurin ongelmiin liittyviä asioita. Irtaudutaan hellävaroen todellisuudesta ja muodostetaan mielikuvitusesimerkkejä:

Äänestäjä Kröhöm on huolestunut siitä, että LH:n tullessa valituksi poliklinikan pullaveromaksu saattaisi nousta 50 senttiä, ja häiriöttömän digikuvan elossapitotuki saattaisi vähentyä 50 senttiä. Tärkeässä "moraalikysymyksessä" LH ei ole aivan samoilla linjoilla kuin Kröhöm; LH pitää enemmän koirista kuin kissoista. Kröhömin kotona asuva kissa taasen on hajumerkinnyt hänen rakastavan sydämensä.

Tällaisessa tilanteessa on tehtävä ero kaikenkattavan ja yksityiskohtien välillä. Jos LH tulee valituksi, Kröhöm pystyy joka tapauksessa elämään vähintään yhtä hyvää ja turvallista elämää kuin ennenkin, rahan pitäessä pesää taskuissa ja kissan kehrätessä viereisessä sohvantyynypoukamassa. Jos LH ei tule valituksi, ja nykyinen politiikka jatkuu häiriöttömästi, se johtaa pidemmällä tähtäimellä kaikkien niiden yhteiskunnan rakenteiden rappeutumiseen ja lopulta pysyvään epäkuntoon, jotka tuottavat kaiken sen hyvän ja turvallisen, josta Kröhöm elämässään nauttii.

* Kolmas kohta on osoitettu niille, jotka ovat Halla-ahon ja Lahtisen kanssa samaa mieltä, mutta eivät ole vielä lahjoittaneet rahaa heidän kampanjoihinsa ja tehneet vaalityötä.

Miksi me teemme tätä? Jos sinulla on pieni lapsi, silitä hänen päätään ja ota hänet syliin. Katso häntä luottavaisiin, kauniisiin silmiin. Sano hänelle, että sinä rakastat häntä. Ajattele hänen ja kaikkien muiden lastemme tulevaisuutta. Mikään meidän uhrauksemme ei ole liian suuri.

Jussi Halla-ahon tukiryhmä valmiina sisällissotaan

Jukka A on ilmoittanut Kansankokonaisuus-blogillaan, että koska hänen pyhää profeettaansa marsalkka Mannerheimia on loukattu, Jukka A on valmis suoraan väkivaltaan. Pakilasta kotoisin oleva sosiobiologiaa ja rotuteoriaa harrastava perheenisä, joka viime eduskuntavaaleissa kuului Jussi Halla-ahon tukiryhmään, on siis lähdössä sisällissotaan.

Merkillepantavaa tässä on se, että Jukka A on taas pelästynyt ja lisännyt kirjoitukseensa uuden lopun, jossa hän pettyneenä toteaa, että "kaunis haave täytyy jättää toteuttamatta".

Näin Jukka A kirjoitti aamupäivällä:

"Mutta se, että jotkin mätäpaiseet käyttävät kaiken aikansa toisten tunteitten ja kansallisten arvojen loukkaamiseen on todella vastenmielistä. "Pieni poika sisälläni" toivoisi sydämestään, että tämä ristiriita suomalaisuuden mädättäjien kanssa voitaisiin ratkaista viimeistä piirtoa myöten vuoden 1918 tapaan. Kivääri kädessä."

Tällaisen lisäyksen Jukka A teki, kun häntä arvattavasti informoitiin asian herättämästä mielenkiinnosta:

"Todettakoon kuitenkin, että tämä kaunis haave täytyy jättää toteuttamatta."

Nyt koko loppukappale on poistettu. Jukka A:n kannalta kuitenkin liian myöhään. Maahanmuuton vastustajat sensuroivat nyt itseään jatkuvasti, mutta turhaan. Hetken mielijohteesta ruiskaistut vihapuheet päätyvät blogeillemme todistusaineistoksi nationalistien todellisista pyrkimyksistä.

Alkuperäisen tiedon paljastanut Johannes Nälkäkorpi osoittaa samaisessa kirjoituksessaan, miten Halla-ahon tukijoukot yleisesti pitävät oikeuslaitosta ja rikoslakia pilkkanaan. Jukka A ei taaskaan osoita katumusta, vaan näyttää avoimesti haaveilevan laillisen yhteiskuntajärjestyksen syrjäyttämisestä, jotta pääsisi tositoimiin kiväärinsä kanssa.

Nälkäkorpi paljastaa, miten rasistisesta rikoksesta tuomittu Halla-ahon tukija Tomashot kiittelee "tovereitaan" saamastaan tukirahoituksesta sakkojen maksamista varten. Tosin hän ehti maksaa sakkonsa itse jo ennen toveriavun saapumista. Tekstistä kuitenkin ilmenee, että Jussi Halla-ahon järjestämälle tukirahoitukselle löytyy myöhempää käyttöä kahden muun rasistisesta rikoksesta syytetyn "toverin" sakkojen maksamiseksi.

Mielenkiintoiseksi asian tekee se, että Jussi Halla-aho, Jukka A ja muut maahanmuuton vastustajat syyttävät jatkuvasti pakolaisia ja maahanmuuttajia rikollisesta käytöksestä sekä vaativat näiden karkottamista. He haluavat myös kovempia rangaistuksia. Kuitenkin he itse ovat valmiita tukemaan rikoksesta tuomitun sakkojen maksua sekä Jukka A:n kohdalla tarttumaan aseisiin laillisen yhteiskuntajärjestyksen tuhoamiseksi. Myös Perussuomalaisten Helsingin piirin listalta sitoutumattomana kunnallisvaaleihin lähtevä Jussi Halla-aho on kirjoituksissaan kannattanut
homoseksuaalien ja vasemmistolaisten likvidointia sekä Vihreän liiton Rosa Meriläisen raiskaamista. Timo Soini, HERÄTYS!

Jukka A - Jussi Halla-ahon luottomies

Jussi Halla-ahon lähipiiriin ja tukijoihin kuuluva Jukka A on äskettäin kirjoittanut maahanmuutosta näin:

Taloustieteellinen näkökulma maahanmuuttoon

December 27 2007 at 10:25 AM JukkaA (Login JukkaA)
vapaa kirjoittaja

Eräs näkökulma on tarkastella maahanmuuttoa samoin kuin ilmaston lämpenemistä tai meren saastumista taloustieteen termein ns. yhteismaan ongelmana:

http://kansankokonaisuus.blogspot.com/2007/12/maahanmuutto-yhteismaan-ongelmana.html

Väestön laatu laskee kun maahanmuutto alhaisen äo:n maista sallitaan. Ongelma voidaan teoriassa ratkaista verottamalla sitä joka hyötyy ylilaiduntamisesta.

Mikko Ellilä käsitteli myös maahanmuuttoa taloustieteen näkökulmasta:

http://uusiviesti.blogspot.com/2007/08/rajoittamaton-maahanmuutto-ei.html


Alla Jukka A:n viime kesänä Rotu-blogiltaan poistama rasistinen kirjoitus ”Negroidin luonne”. Jukka A piti mainittua blogia salanimellä Edelweiss. Jukka A on hänen oikea nimensä.

Negroidin luonne

Otavan suuri tietokirja antaa perustiedot negroidin luonteesta artikkelissa Musta Rotu. Kirja on vuodelta 1966, joten poliittinen korrektisuus ei ole vielä päässyt vaikuttamaan kirjan tekstiin. Kirja keskittyykin kuvaamaan ensi sijassa todellisuutta eikä esitä toiveajattelua tai suoranaista tiedon vääristelyä niin kuin nykymedia negroidia käsitellessään.

Artikkelissa käytetään termiä neekeri termin negroidi sijasta - termi neekeri oli tuohon aikaan Suomessa neutraali sana.

Artikkelissa todetaan mm. seuraavasti: "Neekeri on ... alkukantaisessa ympäristössä kuin suuri lapsi. Neekeri ottaa päivän sellaisena kuin se tulee, hän kiljuu, lörpöttelee ja laskee leveätä leikkiä. Hän nauttii kaikista niistä iloista joita hetki tarjoaa. Vastoinkäyminen voi sananmukaisesti kaataa hänet maahan. Ja kohta kaikki taas on unohdettu, elämä hymyilee leveästi mustaa hymyä.

Nämä ominaisuudet tekivät neekeristä hyvän palvelijan, joka hyvällä ja viisaalla kohtelulla kehittyi uskolliseksi isännälleen, seikka jonka menneiden aikojen orjanmetsästäjät panivat merkille. Tunne-elämän lyhytjänteisyys taas aiheuttaa sen, että kulttuuriteot ovat kuvatun tapaiselle neekerityypille saavuttamattomissa - omaansa kehittyneempää kulttuuria neekerit pystyvät jäljittelemään vain niin pitkälle kuin he sitä ymmärtävät. Musiikki on heille läheisintä, mutta senkin kohdalla on tunne-elämän kehittymättömyys haitannut edistymistä ..."

Toisaalta tämäkin artikkeli syyllistyy tiettyyn toiveajatteluun väittäessään että negroidi on jollain tavalla kehittymässä nykyaikaisemmaksi ja sivistyneemmäksi. Artikkeli mm. toteaa:

"Amerikan neekereiden suursaavutukset kulttuurin avulla osoittavat, että edullisissa olosuhteissa etevin neekeriaines voi tasavertaisesti kilpailla maailman muiden rotujen lahjakkaimpien edustajien kanssa."

Nykyajan tarkkanäköinen havainnoija tajuaa toki – neekerirodun viimeaikaisia saavutuksia mm. Zimbabwessa ja Etelä-Afrikassa tarkkaillessaan – että viimeisen lainauksen toiveikkuus on ollut vain hyväntahtoista toiveajattelua. 1960-luvulla Afrikan valtioiden vasta itsenäistyttyä optimismi olikin yleistä.

Sittemmin Afrikan jatkuva taloudellinen surkeus ja sisäinen sekasorto sekä USA:n negroidien epäonnistuminen saavuttaa lähellekään samaa sivistystasoa kuin muut USA:n vähemmistöt (kiinalaiset, korealaiset, juutalaiset ja intialaiset) on osoittanut toiveikkuuden täysin turhaksi. Toisaalta on aloja - kuten jazz - joissa negroidit ovat osoittautuneet eteviksi.

Mustien saavutukset tieteen alueella ovat kuitenkin jääneet erittäin vähäiseksi. Moderni äo-tutkimus on antanut asiantilalle loogisen selityksen: negroidin keskimääräinen älykkyysosamäärä on varsin alhainen.

Tämän blogin tarkoituksena on perusteellisesti ja tieteellisiä tutkimuksia popularisoiden käsitellä rotuerojen todellisuutta. - esimerkiksi mitä nykyaikainen temperamenttitutkimus ja älykkyystutkimus kertovat rotueroista.

Tämä blogi ei ole poliittisesti neutraali. Blogin kirjoittajan päämääränä on osoittaa että negroidisen rodun siirtyminen Suomeen pakolaisina, adoptiolapsina tai työperäisinä siirtolaisina on epätoivottavaa.

Siirtolaisuus johtaisi raiskausten, murhien ja rikollisuuden lisääntymiseen, sosiaalimenojen kasvuun ja pitkällä tähtäimellä myös väestön älykkyystason laskuun ja muuhun rodulliseen degeneraatioon eli dysgeniaan.

Yritän kirjoittaa noin kerran viikossa. Toivon runsaasti kommentteja ja ehdotuksia uusista aiheista .


Jukka A poisti tämän kirjoituksen ja muita vastaavia rasistisia tekstejä jäätyään viime kesänä kiinni eräällä australialaisella blogilla. Todisteita Jukka A:n syyllisyydestä riittää. Hän ei osoita katumusta, ainoastaan pelkuruutta.